Privacy policy


Voor Huis Tiré bvba is de privacy en de online veiligheid van haar klanten en bezoekers heel belangrijk. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om reclameboodschappen te sturen, tenzij u daar uitdrukkelijk om vraagt.

Huis Tiré bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@huistire.be.

Persoonsgegevens

Als klant worden volgende gegevens van u verwerkt:

 • Naam en Voornaam / Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • BTW-nummer

Als websitebezoeker worden volgende gegevens van u verwerkt:

 • Type van apparaat, browser en besturingssysteem
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Opname van websitebezoek (uitgezonderd persoonsgebonden pagina's)
 • Locatiegegevens
 • Leeftijdscategorie
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie)

Huis Tiré bvba heeft, in het kader van haar activiteiten, geen enkele intentie in het verzamelen van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of in het verzamelen van gegevens van minderjarigen. Huis Tiré bvba kan helaas de leeftijd van haar bezoekers niet controleren en vraagt daarom aan de ouders of voogd van de minderjarigen om betrokken te zijn bij hun online activiteiten teneinde te voorkomen dat gegevens van minderjarigen worden verwerkt.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Als klant verwerken wij uw gegevens uitsluitend omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst(en). Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als websitebezoeker verwerken wij uw gegevens om de werking van onze website te optimaliseren. Voor deze gegevens wordt vooraf een duidelijk toestemming gevraagd. Deze toestemming kan ten allen tijden opnieuw ingetrokken worden. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan klantenaccounts of andere profielen.

Cookies

Huis Tiré bvba maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone.
Huis Tiré bvba gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor we in staat zijn de website(s) te optimaliseren.
Anderzijds maakt Huis Tiré bvba gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden.

Lijst van Cookies die worden gebruikt:

Naam Doel Bewaarperiode
_cc_visited Bekijkt of je een wederkerende bezoeker bent 24 maanden
currency Functionele voorkeur bepalen (Munteenheid) 1 maand
language Functionele voorkeur bepalen (Taal) 1 maand
_gat Deze Cookies worden gebruikt door Google Analytics (Privacy Policy). Dit systeem geeft ons anonieme, statische gegevens over het gebruik van onze website. Meer info 1 minuut
_gid 24 uren
_ga 48 maanden
_ym_visorc_ Deze Cookies worden gebruikt door Yandex Metrica (Privacy Policy). Dit systeem geeft ons anonieme, statische gegevens over het gebruik van onze website. Meer info 1 minuut
_ym_isad 24 uren
_ym_uid 48 maanden


Zowel voor Yandex Metrica als voor Google Analytics past Huis Tiré bvba alles toe wat noodzakelijk is om de gegevens van de websitebezoekers te anonimiseren.

Cookies uitschakelen

U dient uw internetbrowser(s) zodanig in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).

Meer uitleg over Chrome, Safari, Firefox, Opera en Internet Explorer.

Gebruik de Opt-out Browser Add-ons om ervoor te zorgen dat Google Analytics of Yandex Metrica jouw gegevens niet meer kunnen gebruiken. Download de add-on bij Google en bij Yandex.

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken indien u de cookies uitschakelt.

Overmaken aan derden

Huis Tiré bvba deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen.

Met derden die uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Huis Tiré bvba blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens in de online klantenaccount kunnen op elk moment door de klant zelf worden verwijderd.

Gegevensbeveiliging

Huis Tiré bvba neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Huis Tiré bvba verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk.

De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van onze systemen kan u terecht bij webmaster@huistire.be.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen, of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@huistire.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Huis Tiré bvba behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring vind je altijd op deze pagina.

© 1981-2019 Huis Tiré BVBA

Prijzen in Euro, incl. BTW en andere taxen, excl. verzendkosten